”Peter har arbetat hos oss på Paradox Arctic som Producent/Projektledare under åtta månader. Under den tiden hade han huvudansvaret för tid och budget i två av våra projekt. Utöver det övergripande ansvaret har han också arbetat nära teamet med våra processer och arbetsmetoder. Det har varit mycket lyckat och utvecklingsteamet har hittat många sätt att både effektivisera sitt arbete men också höja kvalitén. Vi har främst utgått från Agila projektmetoder (Scrum och Kanban) men modiferat dem för att passa vår verksamhet. Förutom att snabbt sätta sig in i vår verksamhet så är en av Peters verkliga styrka förbättringar av processer och metoder med fokus på teamet. Båda projekten som Peter ansvarat för har levererats på tid, budget och på förväntad kvalité.”

Mattias Wiking, Studiochef Paradox Arctic

Nobicon

”Peter hjälpte oss under en halvdag att reflektera över vårt agila arbetssätt. Vi fick bland annat göra flera praktiska övningar som på ett mycket sinnrikt sätt illustrerade några av våra största utmaningar. Det gav oss många aha-upplevelser. Peter fungerade utmärkt som workshopledare och vi skulle gärna ta hjälp av honom igen.”

Jonas Whalqvist – VD

Umeå Universitet

”Peter och jag har jobbat tillsammans i flera år och de senaste åren har det blivit ett tätare samarbete i och med att han tog rollen som scrummaster i ett av våra utvecklingsteam. Peter är en mycket kompetent person med mycket idéer och handlingskraft och hans positiva energi och ibland lite otåliga ifrågasättanden har varit mycket nyttiga för de av oss som annars riskerat att göra saker av gammal vana. Hans signum är en stor passion för allt han gör och det som han kommer med serverar han med en rejäl portion humor. Jag kan inte ge honom något annat än de bästa rekommendationer.”

Uppdragsansvarig NyA – ITS, Umeå Universitet patrik.jonasson@umu.se

Universitets- och högskolerådet

”Jag har tillsammans med Peter jobbat med utvecklingen av ”NyA-webben” under att antal år. Att samarbeta med Peter i hans roll som scrummaster är otroligt lätt. Han driver utvecklingsarbetet framåt med stor omsorg och är alltid angelägen om att hålla diskussioner om metod levande så att sättet vi jobbar på inte stelnar. Men framför allt är det Peters driv när det gäller att ta fram ett systemstöd som verkligen ger effekt för användarna och gör en skillnad i deras dagliga arbete som imponerar. Hans förmåga att ”ta folk” i samband med användningstester, intervjuer och work shops gör att vi nu tar fram en bättre produkt, och har haft en stor inverkan på att få även andra delar av vår organisation att ”tänka mer agilt”.
 

Anders Arnebert
Produktägare NyA-webben Enheten för systemförvaltning, Universitets- och högskolerådet anders.arnebert@stu.lu.se Tel: 073-200 83 13