Universitets- och högskolerådet

”Jag har tillsammans med Peter jobbat med utvecklingen av ”NyA-webben” under att antal år. Att samarbeta med Peter i hans roll som scrummaster är otroligt lätt. Han driver utvecklingsarbetet framåt med stor omsorg och är alltid angelägen om att hålla diskussioner om metod levande så att sättet vi jobbar på inte stelnar. Men framför allt är det Peters driv när det gäller att ta fram ett systemstöd som verkligen ger effekt för användarna och gör en skillnad i deras dagliga arbete som imponerar. Hans förmåga att ”ta folk” i samband med användningstester, intervjuer och work shops gör att vi nu tar fram en bättre produkt, och har haft en stor inverkan på att få även andra delar av vår organisation att ”tänka mer agilt”.
 

Anders Arnebert
Produktägare NyA-webben Enheten för systemförvaltning, Universitets- och högskolerådet anders.arnebert@stu.lu.se Tel: 073-200 83 13