”Peter har arbetat hos oss på Paradox Arctic som Producent/Projektledare under åtta månader. Under den tiden hade han huvudansvaret för tid och budget i två av våra projekt. Utöver det övergripande ansvaret har han också arbetat nära teamet med våra processer och arbetsmetoder. Det har varit mycket lyckat och utvecklingsteamet har hittat många sätt att både effektivisera sitt arbete men också höja kvalitén. Vi har främst utgått från Agila projektmetoder (Scrum och Kanban) men modiferat dem för att passa vår verksamhet. Förutom att snabbt sätta sig in i vår verksamhet så är en av Peters verkliga styrka förbättringar av processer och metoder med fokus på teamet. Båda projekten som Peter ansvarat för har levererats på tid, budget och på förväntad kvalité.”

Mattias Wiking, Studiochef Paradox Arctic